Zaloguj się

Nazwa użytkownika:   Hasło:   Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie  


Było... nie mineło - kronika zwiadowców historii - Warunki korzystania

Regulamin Forum dyskusyjnego programu TVP - Było… nie mięło
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z niniejszego forum dyskusyjnego.
2. Forum umożliwia użytkownikom zamieszczanie swojej opinii na określone tematy oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.
3. Każdy odwiedzający nasze Forum może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami. Publikowanie własnych wpisów i zakładanie nowych wątków wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Forum zgodnie z zasadami określonymi w punktach 5-7 regulaminu.
4. Każdy korzystający z Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety. Netykieta - to zbiór reguł poprawnego zachowania w Internecie. Podobnie jak w wypadku etykiety w świecie rzeczywistym, jej przestrzeganie ma ułatwić kontakty między ludźmi i sprawić, że staną się one przyjemniejsze, dlatego warto jej przestrzegać. Prosimy, zapoznaj się z paroma zasadami, które podajemy poniżej, i stosuj się do nich w czasie pobytu na naszym Forum dyskusyjnym.

Treść wypowiedzi:
- pisz na temat wątku, w którym się wypowiadasz.

Zakładając nowy wątek:
- sprawdź czy taki sam temat nie był już omawiany możesz w tym celu posłużyć się wyszukiwarką.
- zwróć uwagę, aby założyć go w części forum odpowiadającym mu pod względem tematycznym.
- nadaj mu tytuł krótko, rzeczowo i zrozumiale odzwierciedlający jego zawartość.
- dyskutuj na temat treści wypowiedzi innych użytkowników, ale nie atakuj ich personalnie, nie odnoś się do ich cech charakteru, stopnia rozwoju umysłowego, przynależności do określonej rasy, grupy religijnej itp.
- unikaj wypowiedzi zawierających wyłącznie lakoniczne potwierdzenie wpisu, na który odpowiadasz – tak, nie, może itp..
- jeżeli dyskusja zejdzie na temat nie związany z wątkiem, kontynuuj ją przy pomocy wiadomości prywatnych.
- nie zamieszczaj wypowiedzi o charakterze promocyjnym lub reklamowym.
- nie wysyłaj wiadomości tak zwanych łańcuszków.
- nie wysyłaj spamu - wielu takich samych wiadomości, zwłaszcza generowanych automatycznie.
- osoba dodająca do serwisu materiały foto, video lub inne musi zadbać, aby nie łamały one prawa autorskiego i nie były sprzeczne z prawem.

Forma wypowiedzi:
- odpowiadając na post cytuj wyłącznie fragment, do którego się odnosisz.
- stosuj się do reguł ortografii i interpunkcji oraz innych zasad poprawności języka polskiego.
- nie pisz WIELKIMI LITERAMI - w Internecie oznacza to krzyk.
- możesz używać emotikonów, czyli symboli wyrażających emocje, np. :) - radość, :( - smutek, itp.
- twój podpis w stopce nie powinien zawierać obrazków o dużej wielkości (powyżej 100 KB), ani nazbyt szerokich czy wysokich (150 pikseli), lub zbyt wiele linii tekstu.

Kontakty z innymi użytkownikami:
- nie obrażaj innych użytkowników.
- nie przeklinaj.
- ignoruj użytkowników nastawionych wyłącznie na wywoływanie kłótni, krytykowanie i dezorganizację wymianę zdań na forum. Wdawanie się z nimi w dyskusję, tylko pogłębia problem.

Na Forum zabrania się:
- udostępniania konta i jego danych osobom postronnym.
- rejestracji i dyskusji tej samej osoby pod paroma nickami.
- zamieszczania własnych stopek w postach, jedyne dozwolone to stopki dodawane przez administratora.
- zamieszczania ofert kupna lub sprzedaży.
- rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
- zamieszczania reklam stron internetowych, serwisów lub sklepów.
- wykorzystywania forum dla promocji własnych serwisów Internetowych.
- świadomego wywoływania obraźliwych osobistych dyskusji oraz umieszczania wypowiedzi jawnie obrażających innych członków Forum.
- działalność czysto komercyjna na Forum jest zabroniona.
- zabrania się dodawania zbędnych postów mających na celu podniesienie ich liczby przy danych użytkownika.
5. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.
6. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez użytkownika adresu elektronicznego.
7. Nazwa użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwiają użytkownikowi zalogowanie się.
8. Administrator i strona Było nie minęło nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów.
9. Wpisy nie mogą zawierać:

- treści niezgodnych z warunkami użytkowania niniejszego portalu
- treści sprzecznych z prawem
- treści sprzecznych z dobrymi obyczajami a w szczególności obraźliwych, wulgarnych słów
- treści naruszających prawa właściciela tego Forum
- treści naruszających prawa innych osób a w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste
- treści naruszających zasady współżycia społecznego
- treści reklamowych
- wiadomości przesyłanych łańcuszkowo

10. Administrator strony zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 9.
11. Moderatorzy czuwają nad przebiegiem dyskusji. Mają prawo usuwać wpisy sprzeczne z niniejszym regulaminem, a także przenosić wątki pomiędzy poszczególnymi częściami forum.
12. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu lub netykiety poprzez przycisk - zgłoś do administratora, znajdujący się przy każdym wpisie.
13. Adres IP, z którego został wysłany każdy wpis jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie i netykiecie.
14. Administrator strony ma prawo blokowania dostępu do Forum użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego regulaminu.
15. Użytkownik publikujący swoje wpisy na naszym forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie.

Forum programu Było… nie minęło do ich:
- utrwalania i zwielokrotniania w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia.
- publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym - także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie

16. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Forum.
17. Rejestrując się w serwisie oświadczasz o znajomości tego regulaminu oraz zgadzasz się go przestrzegać.
18. Forum jest własnością prywatną - zastrzegamy możliwość zablokowania i usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny oraz informowania o tym użytkownika.


cron
Powered by phpBB © phpBB Group